Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Tiivistelmä

Valkoinenoksa.fi kerää kävijöistä tietoa uutiskirjelistalle liittymisen perusteella sekä käyttäytymistietoa Google analytics- ja Facebook-evästeiden avulla. Evästeiden keräämien tietojen avulla kävijää ei voida yksilöidä.

Tietoja kerätään mm. asiakassuhteen hoitamista, markkinointia ja palvelun kehittämistä varten.

Tietoja ei välitetä kolmansille osapuolille.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistoa rekisteristä.

Lue lisää EU:n tietosuoja-asetuksesta täältä: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/euntietosuojauudistus.html

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteyshenkilö

Valkoinen Oksa
Erätie 41
33800 Tampere
Y-tunnus 2834875-4

Rekisterin yhteyshenkilö

Jenni Järvenpää
Jenni (a) valkoinenoksa.fi

Rekisterin nimi

Valkoisen Oksan asiakasrekisteri, asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen perustuva rekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

  • asiakassuhteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, hallinta, ylläpito ja kehittäminen
  • asiakasviestintä (uutiskirjeet)
  • tuotekehitys sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen
  • mainonnan kohdistaminen
  • lisäksi tietoja voidaan käsitellä rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen mukaisesti

Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella.

Rekisterin sisältämät tiedot

  • Etunimi ja sukunimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Sivuston ja uutiskirjeiden käytöstä havainnoidut käyttäytymistiedot
  • Rekisteröidyn käyttämään laitteeseen liittyvät tiedot, kuten päätelaite, IP-osoite, käyttöjärjestelmä, paikkakunta

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteri koostuu Valkoinenoksa.fi:n kautta postituslistalle sivuston tai maksuttomien oppaiden tilaamisen kautta tai henkilökohtaisesti hoitolassa sähköpostilistalle liittyneistä henkilöistä.

Yritys kerää tietoja sivustolla vierailevilta henkilöiltä evästeiden eli Facebook-pikselin ja Google Analyticsin avulla. Tietoja käytetään liiketoiminnan ja sivuston kehittämiseen sekä mainosten kohdentamiseen. Evästeiden keräämien tietojen perusteella kävijää ei voida yksilöidä.

Yritys kerää tietoja asiakkaista myös ajanvarausjärjestelmän kautta.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Rekisteriin kerättyjä henkilötietoja ei luovuteta Valkoisen Oksan ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa Suomen lakien mukaisesti viranomaisille niin pyydettäessä.

Tietoja siirretään käsiteltäväksi EU:n ulkopuolelle. Ne käsitellään turvallisesti EU:n ja USA:n välisen Privacy Shield Frameworkin mukaisesti. Lue lisää täältä: https://www.privacyshield.gov

Rekisterin suojauksen periaatteet

Sähköinen rekisteri on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin. Rekisteri sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.

Tarkastusoikeus ja tarkastusoikeuden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella Valkoinen Oksa, Erätie 41, 33800 Tampere.

Valkoinen Oksa toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn tarkastuspyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle.

Tiedon korjaaminen ja poistaminen sekä niiden toteuttaminen

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus korjata ja poistaa tietonsa.

Jos rekisteröidyn tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää virheen korjaamista koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Jos rekisteröity haluaa poistaa tietonsa rekisteristä, rekisteröity voi esittää tietojensa poistoa koskevan pyynnön kirjallisesti yllä mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Valkoinen Oksa toimittaa kirjallisen vastauksensa rekisteröidylle 30 päivän kuluessa siitä, kun rekisteröidyn pyyntö on saapunut rekisterinpitäjälle.

Tietosuojaseloste päivitetty 26.4.2022